Home Nieuwjaarsborrel 2021

Nieuwjaarsborrel 2021

Update: we zijn al een beetje gestart: je kan je borrel volgen via:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNlZWVjOTAtYTFkZS00YzE0LTkyNGEtZDI3NTc3YWE4NDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb76fb6a-9fbf-4a11-9ebe-8c3581ef21de%22%2c%22Oid%22%3a%2262e36f1d-a267-4d8a-ac25-9cc722f72972%22%7d

Op 10 januari starten we om 15h met de online Het Kleine Wijk nieuwjaarsborrel.

Het programma:

  • 15h Welkom
  • 15h30 Start pubquiz
  • 16h30 Eind pubquiz en prijsuitreiking
  • Vanaf 16h30: verder chatten met je buren in breakout rooms

Inschrijven voor de pubquiz is verplicht en kan via:

https://www.hetkleinewijk.nl/2021/01/04/pubquiz-2021/

Als je meedoet is het handig om van te voren al even te lezen hoe het werkt: https://www.pubquizwittegijt.nl/hkw (binnenkort beschikbaar)

Hopelijk tot bij de borrel!

Een heel goed 2021 toegewenst!

Het bestuur van Het Kleine Wijk