Home Algemeen

179

Het is géén evenement – die zijn verboden. Maar we hebben wél een hele lading planten die snel de grond in moet in Het Kleine Park. Ook moet er gesnoeid worden en afval geprikt. Daarvoor zoeken we zaterdagochtend 21 november vanaf 10.00u wat helpende handjes.

Heb je handjes, tijd en zin? Dan krijg je een corona-proof werkpakketje inclusief gereedschap. En als dank een drankje en wat lekkers.

Jij komt toch ook helpen? Zo houden we Het Kleine Wijk samen netjes en groen.

271
Het Kleine Wijk

Op 17 maart 2021 houden we de algemene ledenvergadering van Het Kleine Wijk. De locatie (en vorm) en de agenda worden later nog bekend gemaakt.

196
Nieuwjaarsborrel HKW

Ook in 2021 willen we starten met de nieuwjaarsborrel van het Kleine Wijk. De datum is zondag 10 januarie, tijd van 15h tot 18h. De locatie en vorm laten we afhangen van de omstandigheden op het moment, maar ga er maar voorzichtig vanuit dat het niet de traditionele vorm zal hebben.

New Year's Day in the Netherlands

355

Het Kleine Park is gesloten zodat de grasmat zich langzaam maar zeker kan herstellen. Maar daarbuiten is genoeg te doen aan het groen in Het Kleine Wijk!

Zaterdag 12 september vanaf 10.00u gaan we schoffelen, snoeien en planten. Je hoeft geen groene vingers te hebben; er zijn genoeg klusjes die echt iedereen kan. We sluiten af met koffie/thee en wat lekkers.

Natuurlijk hebben we de klussen én het koffie-drinken deze tuinierochtend afgestemd op de geldende corona-maatregelen.

Jij komt toch ook helpen? Zo houden we Het Kleine Wijk samen netjes en groen.

Hierna is er dit jaar nog één tuinierochtend; zet ‘m vast in je agenda:
zaterdag 7 november

586

Als bewonersvereniging hebben we als doel om bewoners met elkaar te verbinden en bij te dragen aan een prettige leefomgeving (in de brede zin). We merken gelukkig dat de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging worden gewaardeerd. Een bewonersvereniging is van elkaar, voor elkaar en vooral ook door elkaar. Als bestuur proberen we de basis goed te regelen en optimaal te faciliteren voor activiteiten. Hiertoe heeft de vereniging in principe een bestuur bestaande uit vijf leden (voorzitter, penningmeester, secretaris, twee algemene leden).

Twee jaar geleden waren we eindelijk na vele jaren van onderbezetting op volle sterkte. Helaas hebben we sindsdien afscheid moeten nemen van onze penningmeester (sinds de oprichting!) en onze secretaris. Helaas is ons bestuur nu dus flink onderbezet. Wellicht hebben jullie dit al gemerkt doordat er weinig tot geen communicatie meer is vanuit de vereniging. We komen er gewoon niet aan toe.

Wat zoeken we

We zijn op zoek naar versterking van het bestuur met twee algemene bestuursleden. Ervaring is niet nodig. Wel enthousiasme en een aantal uur per maand de tijd om je in te zetten voor onze fijne buurt. We hebben geen specifiek profiel; we proberen de werkzaamheden altijd zo te verdelen dat je doet wat je leuk vindt (al gaat dat natuurlijk niet altijd). Taken die er liggen zijn:

  • Communicatie (en het verbeteren daarvan) richting bewoners
  • Communicatie richting instanties (gemeente, Dock) en buurtwerkgroepen (Ondiep Overlegt, Verkeerswerkgroep).
  • Bedenken/uitwerken van ledenacties
  • Ondersteunen van bewonersinitiatieven
  • Onderhoud (vooral inhoudelijk) van de website
  • Contact met de commissies (Tuincie en TamTam)
  • Activeren van bewoners

Wat vragen we

De hoeveelheid tijd die je besteed hangt grotendeels af van je zelf. Maar reken op een paar uur per maand afhankelijk van de taken die je oppakt. Vaste zaken zijn het twee maandelijks bestuursoverleg bij een van de leden thuis en daarnaast 1 keer per jaar een Algemene Leden Vergadering. Verder is het natuurlijk goed als bestuursleden aanwezig zijn bij verenigingsactiviteiten, maar dat is geen verplichting. Een keer paar jaar doen we een bestuursetentje (op eigen kosten).

Wat bieden we

Een leuke ervaring om bij te dragen aan je eigen woonomgeving. Je leert je buren nog beter kennen. Je verbreed je contacten binnen Utrecht. En het is gewoon ook heel gezellig. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de wijk? Of hebben je vragen over de functie. Schroom niet om contact op te nemen!

412

Wat een droogte! Ook onze gezamenlijke (speel-) tuin Het Kleine Park heeft eronder te lijden. Tijd om weer aan de slag te gaan!

Zaterdag 4 juli vanaf 10.00u gaan we schoffelen, snoeien en planten. Je hoeft geen groene vingers te hebben; er zijn genoeg klusjes die echt iedereen kan. We sluiten af met koffie/thee en wat lekkers.

Natuurlijk hebben we de klussen én het koffie-drinken deze tuinierochtend afgestemd op de geldende corona-maatregelen.

Jij komt toch ook helpen? Zo houden we Het Kleine Wijk samen netjes en groen.

Dit zijn de volgende tuinierochtenden van dit jaar; zet ze vast in je agenda:
zaterdag 12 september
zaterdag 7 november

569

De combinatie regen en zon laat het groen in ons Wijk geweldig gedijen. Tijd om weer aan de slag te gaan in onze gezamenlijke (speel-) tuin Het Kleine Park.

Zaterdag 9 mei vanaf 10.00u gaan we schoffelen, snoeien en planten. Je hoeft geen groene vingers te hebben; er zijn genoeg klusjes die echt iedereen kan. We sluiten af met koffie/thee en wat lekkers.

Natuurlijk hebben we de klussen én het koffie-drinken deze tuinierochtend afgestemd op de geldende corona-maatregelen.

Jij komt toch ook helpen? Zo houden we Het Kleine Wijk samen netjes en groen.

Dit zijn de volgende tuinierochtenden van dit jaar; zet ze vast in je agenda:
zaterdag 4 juli
zaterdag 12 september
zaterdag 7 november

652

Deze week zagen we tussen de buien toch echt de eerste sprankjes voorjaar! Tijd om weer aan de slag te gaan in onze gezamenlijke (speel-) tuin Het Kleine Park.

Zaterdag 7 maart vanaf 10.00u gaan we schoffelen, snoeien en planten. Je hoeft geen groene vingers te hebben; er zijn genoeg klusjes die echt iedereen kan. We sluiten af met koffie/thee en wat lekkers.

Jij komt toch ook helpen? Zo houden we Het Kleine Wijk samen netjes en groen.

Dit zijn de volgende tuinierochtenden van dit jaar; zet ze vast in je agenda:

zaterdag 9 mei

zaterdag 4 juli

zaterdag 12 september

zaterdag 7 november