Home Algemeen Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

721

Als bewonersvereniging hebben we als doel om bewoners met elkaar te verbinden en bij te dragen aan een prettige leefomgeving (in de brede zin). We merken gelukkig dat de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging worden gewaardeerd. Een bewonersvereniging is van elkaar, voor elkaar en vooral ook door elkaar. Als bestuur proberen we de basis goed te regelen en optimaal te faciliteren voor activiteiten. Hiertoe heeft de vereniging in principe een bestuur bestaande uit vijf leden (voorzitter, penningmeester, secretaris, twee algemene leden).

Twee jaar geleden waren we eindelijk na vele jaren van onderbezetting op volle sterkte. Helaas hebben we sindsdien afscheid moeten nemen van onze penningmeester (sinds de oprichting!) en onze secretaris. Helaas is ons bestuur nu dus flink onderbezet. Wellicht hebben jullie dit al gemerkt doordat er weinig tot geen communicatie meer is vanuit de vereniging. We komen er gewoon niet aan toe.

Wat zoeken we

We zijn op zoek naar versterking van het bestuur met twee algemene bestuursleden. Ervaring is niet nodig. Wel enthousiasme en een aantal uur per maand de tijd om je in te zetten voor onze fijne buurt. We hebben geen specifiek profiel; we proberen de werkzaamheden altijd zo te verdelen dat je doet wat je leuk vindt (al gaat dat natuurlijk niet altijd). Taken die er liggen zijn:

  • Communicatie (en het verbeteren daarvan) richting bewoners
  • Communicatie richting instanties (gemeente, Dock) en buurtwerkgroepen (Ondiep Overlegt, Verkeerswerkgroep).
  • Bedenken/uitwerken van ledenacties
  • Ondersteunen van bewonersinitiatieven
  • Onderhoud (vooral inhoudelijk) van de website
  • Contact met de commissies (Tuincie en TamTam)
  • Activeren van bewoners

Wat vragen we

De hoeveelheid tijd die je besteed hangt grotendeels af van je zelf. Maar reken op een paar uur per maand afhankelijk van de taken die je oppakt. Vaste zaken zijn het twee maandelijks bestuursoverleg bij een van de leden thuis en daarnaast 1 keer per jaar een Algemene Leden Vergadering. Verder is het natuurlijk goed als bestuursleden aanwezig zijn bij verenigingsactiviteiten, maar dat is geen verplichting. Een keer paar jaar doen we een bestuursetentje (op eigen kosten).

Wat bieden we

Een leuke ervaring om bij te dragen aan je eigen woonomgeving. Je leert je buren nog beter kennen. Je verbreed je contacten binnen Utrecht. En het is gewoon ook heel gezellig. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de wijk? Of hebben je vragen over de functie. Schroom niet om contact op te nemen!