Home Praktische info voor Het Kleine Wijk

Praktische info voor Het Kleine Wijk

Praktische info

Website Beschrijving
Gezondheidscentrum Ondiep www.gezondheidscentrumondiep.nl/ Gezondheidscentrum aan Boerhaaveplein 100, in Utrecht. Met huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.
Ondiep op Utrecht.nl www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=50561 De wijk Ondiep in Noordwest Utrecht beschreven.
GrOeNDIEP http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=273374 Dat het in Ondiep niet alleen om de ‘stenen’ gaat, maar ook om ‘groen’, bewijst het project grOeNDIEP. In dit project wordt samen met bewoners gekeken hoe er meer groen kan komen in Ondiep.
Wijkservicecentrum NoordWest http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=45837 De wijk Noordwest is een van de tien wijken van Utrecht. Noordwest heeft drie subwijken: Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Wijkservicecentrum Noordwest is het gemeentelijk aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit deze drie wijken.
Leefbaarheidsbudget http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=233831 Voor bewoners van Ondiep met goede ideeën en initiatieven om hun buurt te verbeteren.
Portes http://www.portes.nl/noordwest Portes is een brede welzijnsorganisatie in de stad Utrecht en verricht welzijnswerk in Utrecht Noord West
Wijkraad Noordwest http://www.wijkraadnoordwest.nl/ De wijkraad Noordwest is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die spelen in de wijk Noordwest.
Digitale nieuwsbrief Noordwest http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=77381 Wijkservicecentrum Noordwest verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief
met het meest actuele nieuws uit de wijk én een speciale rubriek ‘Krachtwijken’.
Ondiep Muurkrant http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=201124 De muurkrant hangt op vier plekken in de wijk bij
buurtcentra en scholen. Een kleiner formaat, de
Ondiep Info, hangt bij ondernemers op het winkelraam.
In de muurkrant en de info leest u het laatste nieuws.
Ondiep Exclusief http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=201124 De wijkglossy Ondiep Exclusief verschijnt drie keer per
jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in Ondiep.

 

Cultuur

Website Beschrijving
Ondiep, een vergeten hoofdstuk http://www.hetondiep.nl/ Website over historie van Ondiep met doel om de soms negatieve berichtgeving omtrent de wijk een positieve draai te geven.
Ondiep TV www.ondieptv.nl Wekelijks tv-programma door en voor bewoners uit de wijk Ondiep.

 

Nieuws

Website Beschrijving
Unieuws.nl http://www.unieuws.nl/ Nieuwssite van RTV Utrecht
RTV Utrecht http://www.rtvutrecht.nl/ Website van RTV Utrecht
AD Utrechts Nieuwsblad http://www.ad.nl/utrecht Website van het gelijknamige dagblad.
De Weekkrant Stadsblad Utrecht www.stadsbladutrecht.nl Website van de huis-aan-huis-krant
Ons Utrecht http://www.echo.nl/ut-ou/ Ons Utrecht is een Nederlands huis-aan-huisblad dat wordt verspreid in de gemeente Utrecht.

 

Sport

Website Beschrijving
Voetbalvereniging D.H.S.C http://www.vvdhsc.nl/ Na de fusie tussen DOS en Holland in 2004 ging deze club als
DHC’04 door het leven.
In 2007 is daar de vereniging Stichtse Boys aan toegevoegd.
Vandaar de nieuwe naam:
D.H.S.C. (DOS-Holland-Stichtse Boys-Combinatie).

 

Scholen

Website Beschrijving
Brede school Ondiep http://www.bredeschoolutrecht.nl/ondiep Brede School Ondiep is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen Jules Verne, Rietendak en Boemerang (locaties West en Oost) en wijkbureau Noordwest. Deze partijen vormen samen het kernoverleg van de Brede Ondiep School.
Jules Verne basisschool www.obsjulesverneutrecht.nl/ Basisschool
Rietendak basisschool www.bsrietendak.nl/ Basisschool
De Boemerang basisschool www.boemerangutrecht.nl/ Basisschool

 

Wonen

Website Beschrijving
Funda: Huizen te koop in Ondiep www.funda.nl/koop/utrecht/ondiep/ Koopwoningen in Ondiep, Utrecht, Utrecht aangeboden op funda.nl.
Mitros http://www.mitros.nl/wijken/wijken-utrecht/ondieppijlsweerd/ Informatie over Ondiep op de site van woningcorporatie Mitros.