Home Historie

Historie

Het Kleine Wijk is een van de 4 buurten in volkswijk Ondiep. Het Kleine Wijk dateert uit de jaren twintig van de 20ste eeuw. Het buurtje is gebouwd in zogenaamde tuindorpstijl en had volgens velen cultuurhistorische waarde. Op 15 februari 2008 begon woningbouwvereniging Mitros met de sloop van de ruim tweehonderd kleine sociale huurwoningen om deze te vervangen door 114 koop- en 41 huurwoningen.

Ondiep

De wijk Ondiep ligt in het stroomgebied van de Vecht. Toen de Vecht nog onbedijkt was veroorzaakte de rivier ‘ondieptes’, vandaar de naam Ondiep. Ondiep is een typische Utrechtse volkswijk en ligt noordelijk van het stadscentrum. Ondiep telt ruim 6.000 woningen. De eerste woningen dateren uit de jaren twintig van de 20ste eeuw maar er is gebouwd tot in de jaren 50. Vanaf 2010 zijn onder meer in Het Kleine Wijk en de Fruitbuurt oude huizen vervangen voor nieuwsbouw.

Historie van Ondiep

De bouw van Ondiep begon in 1915. Vanaf de jaren dertig werd de buurt een “woonschool” voor onaangepasten: onder begeleiding van maatschappelijk werk, politie en medische instanties zouden de bewoners leren integreren in de maatschappij en uiteindelijk doorstromen naar andere wijken. Die doorstroming kwam nooit op gang, hetgeen de buurt een reputatie als getto opleverde. Het feit dat de wijk afgesloten was van de rest van de stad en alleen door een poort bereikt kon worden droeg hier eveneens aan bij.

Binnenkort wordt de historie verder uitgebreid…